Trang chủ / Cars / Danh Sách Xe

Chevrolet

Mua

Colorado 2.5 VGT 4x2 AT LT

Giá Bán : 651,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 2.2

 • Tự ...

 • PICK-U...

 • Xăng

Mua

Colorado 2.5 VGT 4x4 AT High Country

Giá Bán : 819,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 2.2

 • Tự ...

 • PICK-U...

 • Xăng

Mua

Colorado 2.5 VGT 4x4 AT LTZ

Giá Bán : 789,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 2.2

 • Tự ...

 • PICK-U...

 • Xăng

Mua

Colorado LT 2.5 MT 4x2

Giá Bán : 624,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 2.2

 • Tự ...

 • PICK-U...

 • Xăng

Mua

Colorado LT 2.5 MT 4x4

Giá Bán : 649,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 2.2

 • Tự ...

 • PICK-U...

 • Xăng

Mua

Trailblazer 2.5L 4x2 AT LT

Giá Bán : 925,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 2.2

 • Tự ...

 • SUV

 • Xăng

Mua

Trailblazer 2.5L 4x2 MT LT

Giá Bán : 885,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 2.2

 • Tự ...

 • SUV

 • Xăng

Mua

Trailblazer 2.5L 4x4 AT LTZ

Giá Bán : 1,066,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 2.2

 • Tự ...

 • SUV

 • Xăng