Trang chủ / Cars / Danh Sách Xe

Kia

Mua

Morning MT

Giá Bán : 299,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 1.1

 • Tự ...

 • HATCHB...

 • Xăng

Mua

Morning AT

Giá Bán : 329,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 1.1

 • Tự ...

 • HATCHB...

 • Xăng

Mua

Morning AT Deluxe

Giá Bán : 355,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 1.1

 • Tự ...

 • HATCHB...

 • Xăng

Mua

Morning AT Luxury

Giá Bán : 393,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 10,000,000 VNĐ

 • 1.1

 • Tự ...

 • HATCHB...

 • Xăng

Mua

SOLUTO AT DELUXE

Giá Bán : 455,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 10,000,000 VNĐ

 • 1.3

 • Tự ...

 • SEDAN

 • Xăng

Mua

SOLUTO MT DELUXE

Giá Bán : 425,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 10,000,000 VNĐ

 • 1.3

 • Tự ...

 • SEDAN

 • Xăng

Mua

SOLUTO MT

Giá Bán : 399,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 10,000,000 VNĐ

 • 1.3

 • Tự ...

 • SEDAN

 • Xăng

Mua

Cerato 1.6 MT

Giá Bán : 559,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 10,000,000 VNĐ

 • 1.5

 • Tự ...

 • SEDAN

 • Xăng

Mua

Cerato 1.6 AT Deluxe

Giá Bán : 589,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 10,000,000 VNĐ

 • 1.5

 • Tự ...

 • SEDAN

 • Xăng

Mua

Cerato 1.6 AT Luxury

Giá Bán : 635,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 16,000,000 VNĐ

 • 1.5

 • Tự ...

 • SEDAN

 • Xăng

Mua

Cerato 2.0 AT Premium

Giá Bán : 675,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 1.8

 • Tự ...

 • SEDAN

 • Xăng

Mua

Rondo 2.0 GAT Deluxe

Giá Bán : 669,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 5,000,000 VNĐ

 • 1.8

 • Tự ...

 • MPV

 • Xăng

Mua

Rondo 2.0 GMT

Giá Bán : 585,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 5,000,000 VNĐ

 • 1.8

 • Tự ...

 • MPV

 • Xăng

Mua

Sorento 2.4 GAT Deluxe

Giá Bán : 799,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 20,000,000 VNĐ

 • 2.1

 • Tự ...

 • SUV

 • Xăng

Mua

Sorento 2.4 GAT Premium

Giá Bán : 899,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 10,000,000 VNĐ

 • 2.1

 • Tự ...

 • SUV

 • Xăng

Mua

Sorento 2.4 DAT Premium

Giá Bán : 949,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 10,000,000 VNĐ

 • 2.1

 • Tự ...

 • SUV

 • Xăng

Mua

Sedona 2.2 DAT Deluxe

Giá Bán : 1,099,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 40,000,000 VNĐ

 • 1.9

 • Tự ...

 • MPV

 • Xăng

Mua

Sedona 2.2 DAT Luxury

Giá Bán : 1,209,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 20,000,000 VNĐ

 • 1.9

 • Tự ...

 • MPV

 • Xăng

Mua

Sedona 2.2 GAT Luxury

Giá Bán : 1,429,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 428,700,000 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • MPV

 • Xăng

Mua

Sedona 3.3 GAT Premium

Giá Bán : 1,429,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • MPV

 • Xăng