Trang chủ / Cars / Danh Sách Xe

Mazda

Mua

MAZDA2 SPORT LUXURY

Giá Bán : 594,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 30,000,000 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • HATCHB...

 • Xăng

Mua

MAZDA2 SPORT LUXURY (W)

Giá Bán : 604,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 40,000,000 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • HATCHB...

 • Xăng

Mua

MAZDA2 LUXURY

Giá Bán : 564,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 30,000,000 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • SEDAN

 • Xăng

Mua

MAZDA2 DELUXE

Giá Bán : 514,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 35,000,000 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • SEDAN

 • Xăng

Mua

MAZDA3 LUXURY (W)

Giá Bán : 669,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 20,000,000 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • SEDAN

 • Xăng

Mua

MAZDA6 2.0 DELUXE

Giá Bán : 819,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • SEDAN

 • Xăng

Mua

MAZDA6 2.0 LUXURY

Giá Bán : 899,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 20,000,000 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • SEDAN

 • Xăng

Mua

MAZDA6 2.0 LUXURY (W)

Giá Bán : 904,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 20,000,000 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • SEDAN

 • Xăng

Mua

MAZDA6 2.5 PREMIUM

Giá Bán : 1,019,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 20,000,000 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • SEDAN

 • Xăng

Mua

MAZDA CX5 DELUXE

Giá Bán : 899,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 40,000,000 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • SUV

 • Xăng

Mua

MAZDA CX5 DELUXE (W)

Giá Bán : 899,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 40,000,000 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • SUV

 • Xăng

Mua

MAZDA CX5 PREMIUM

Giá Bán : 999,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 50,000,000 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • SUV

 • Xăng

Mua

MAZDA CX5 PREMIUM (W)

Giá Bán : 999,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 50,000,000 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • SUV

 • Xăng

Mua

MAZDA CX5 PREMIUM AWD

Giá Bán : 1,019,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 30,000,000 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • SUV

 • Xăng

Mua

MAZDA CX5 DELUXE - NEW

Giá Bán : 899,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 40,000,000 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • SUV

 • Xăng

Mua

MAZDA CX5 LUXURY - NEW

Giá Bán : 949,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 50,000,000 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • SUV

 • Xăng

Mua

MAZDA CX5 PREMIUM - NEW

Giá Bán : 989,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 40,000,000 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • SUV

 • Xăng

Mua

MAZDA CX5 Signature AWD (I-activsense)

Giá Bán : 1,149,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 30 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • SUV

 • Xăng

Mua

MAZDA CX5 Signature 2WD (I-activsense)

Giá Bán : 1,069,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 30 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • SUV

 • Xăng

Mua

MAZDA CX5 Signature 2WD

Giá Bán : 1,019,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 30,000,000 VNĐ

 • 1

 • Tự ...

 • SUV

 • Xăng