Trang chủ / Cars / Danh Sách Xe

Mini

Mua

MINI COOPER S 3 DOOR

Giá Bán : 1,899,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 2

 • Tự ...

 • HATCHB...

 • Xăng

Mua

MINI COOPER S 5 DOOR

Giá Bán : 2,049,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 200,000,000 VNĐ

 • 2

 • Tự ...

 • HATCHB...

 • Xăng

Mua

MINI COOPER S CONVERTIBLE

Giá Bán : 2,189,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 2

 • Tự ...

 • CONVER...

 • Xăng

Mua

MINI JCW 3 DOOR

Giá Bán : 2,329,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 20,000,000 VNĐ

 • 2

 • Tự ...

 • HATCHB...

 • Xăng

Mua

MINI JCW CONVERTIBLE

Giá Bán : 2,499,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 2

 • Tự ...

 • CONVER...

 • Xăng

Mua

MINI JCW CLUBMAN

Giá Bán : 2,659,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 2

 • Tự ...

 • HATCHB...

 • Xăng

Mua

MINI JCW COUNTRYMAN

Giá Bán : 2,699,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 2

 • Tự ...

 • SUV

 • Xăng

Mua

MINI ONE 5 DOOR

Giá Bán : 1,529,000,000 VNĐ
Giảm Giá: 0 VNĐ

 • 1.5

 • Tự ...

 • HATCHB...

 • Xăng